Mravčekovia

Trieda č. 1

3 - 4 ročné deti

Ježkovia

Trieda č. 2

3 - 4 ročné deti

Myšky

Trieda č. 3

5 - 6 ročné deti

Včielky

Trieda č. 4

4 - 6 ročné deti