Mravčekovia

Trieda č. 1

2 - 3 ročné deti

Ježkovia

Trieda č. 2

3 - 4 ročné deti

Myšky

Trieda č. 3

4 - 5 ročné deti

Včielky

Trieda č. 4

5 - 6 ročné deti