Krúžky

Anglický jazyk

pondelok od 14:45 h. do 15:15 h. v triede č. 4

Keramický krúžok

utorok od 14:00 h. do 14:45 h. - 1. skupina
utorok od 14:45 h. do 15:30 h. - 2. skupina