Krúžky

Anglický jazyk

pondelok od 14:45 h. do 15:15 h. v triede č. 4 - I. skupina

štvrtok od 14:45 h. do 15:15 h. v triede č. 4 - II. skupina