Kontakt

Materská škola Kalinčiakova 1

Kalinčiakova 1, 920 01  Hlohovec

Kontaktná osoba:

PaedDr. Ingrid Valovičová

riaditeľka materskej školy

033/742 19 85

0910 787 496 

ms.kal@centrum.sk

www.ms-kal.webnode.sk

IČO: 37988590

DIČ: 2022025456