Interiér materskej školy

Trieda č. 1 - Mravčekovia

Trieda č. 2 - Ježkovia

Trieda č. 3 - Myšky

Trieda č. 4 - Včielky

Umyvárky a detské WC

Šatne a vstupné chodby

Prevádzková oblasť

Exteriér materskej školy

Materská škola Kalinčiakova 1