Dokumenty k nahliadnutiu

Školský poriadok

Školský vzdelávací program - Hravo-Zdravo

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti