Školné - termíny:

Pre školský rok 2017/2018

Prehľad termínov na úhradu príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole: 

Mesiac/deň

Suma

September    11. 09. 2017 pondelok

12 €

Október        10. 10. 2017 utorok

12 €

November+December  10. 11. 2017 piatok

24 €

Január          10. 01. 2018  streda

12 €

Február        12. 02. 2018 pondelok

12 €

Marec           12. 03. 2018 pondelok

12 €

Apríl             10. 04. 2018 utorok

12 €

Máj               10. 05. 2018 štvrtok

12 €

Jún                11. 06. 2018 pondelok

12 €