Akcie na elokovanom pracovisku Pribinova 69

Simsalala

Zber papiera

Bublinková show

20. 02. 2018 navštívime na elokovanom pracovisku Vinohradská 7 

predstavenie "Bublinková show"

Karneval 06. 02. 2018