Akcie na elokovanom pracovisku Pribinova 69

Zápis do materskej školy

Zdravé oči už v škôlke

Dňa 25. 04. 2018 o 8:30 h. budeme v u nás realizovať projekt "Zdravé oči už v škôlke" v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Projekt je zameraný na diagnostiku vývinových zrakových porúch u detí predškolského veku. 

Ide o vyšetrenie pomocou binokulárneho autorefraktometra Plusoptix. Tento prístroj dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku, ako napríklad astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť

Vyšetrenie týmto prístrojom je nenásilné, šetrné a vykonávané hravou formou, tak aby neboli deti vystavené stresovej situácii.

Deň otvorených dverí

Zdravá výživa

Dňa 06. 04. 2018 - prednáška

Simsalala

Zber papiera

Bublinková show

20. 02. 2018 navštívime na elokovanom pracovisku Vinohradská 7 

predstavenie "Bublinková show"

Karneval 06. 02. 2018