Akcie na elokovanom pracovisku Pribinova 69

Deň rodiny

Vážení rodičia, starí rodičia a súrodenci!
Pretože vás detičky veľmi radi majú,
preto vás z veľkej lásky 

na oslavu "Dňa rodiny" pozývajú.
Oslava sa bude konať 

dňa 12. 06. 2018 o 15:00 h.

v priestoroch nášho školského dvora. 

Prineste si so sebou dobrú náladu a deti vám určite svojím programom vyčaria úsmev na tvári .

Výlet na Smolenický zámok

Dňa 30.05.2018 organizujeme pre deti poldenný výlet pod názvom
" Exkurzia do Smolenického zámku a jeho prírodného okolia".

Odchod autobusu spred MŠ je naplánovaný na cca 8:15 h., preto prosíme rodičov, aby v tento deň doviedli svoje deti do MŠ najneskôr o 7:45 h. Do batohu je treba deťom pribaliť malú sladkosť (nie čokoládovú) alebo ovocie, fľašku s nápojom, podľa počasia pršiplášť. Taktiež je potrebné na výlet deti vhodne obliecť a zabezpečiť vhodnú obuv. 

Zápis do materskej školy

Zdravé oči už v škôlke

Dňa 25. 04. 2018 o 8:30 h. budeme v u nás realizovať projekt "Zdravé oči už v škôlke" v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Projekt je zameraný na diagnostiku vývinových zrakových porúch u detí predškolského veku. 

Ide o vyšetrenie pomocou binokulárneho autorefraktometra Plusoptix. Tento prístroj dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku, ako napríklad astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť

Vyšetrenie týmto prístrojom je nenásilné, šetrné a vykonávané hravou formou, tak aby neboli deti vystavené stresovej situácii.

Deň otvorených dverí

Zdravá výživa

Dňa 06. 04. 2018 - prednáška

Simsalala

Zber papiera

Bublinková show

20. 02. 2018 navštívime na elokovanom pracovisku Vinohradská 7 

predstavenie "Bublinková show"

Karneval 06. 02. 2018