Akcie v materskej škole šk. rok 2017/2018

Zber papiera

Planetárium 20. 3. 2018

Karneval 7. 2. 2018

Vianočná besiedka 19. 12. 2017

Deň úcty k starším 26. 10. 2017

Šarkaniáda 25. 10. 2017

Tekvičkový deň - 19. 09. 2017