Vianočné posedenie 14. 12. 2018

Šarkaniáda - 25. 10. 2018

Deň úcty k starším - 24. 10. 2018

Zber papiera

Tekvičkový deň - 11. 09. 2018