Materská škola Kalinčiakova 1 Hlohovec

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa

na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2018/2019 

do Materskej školy Kalinčiakova 1, 920 01 Hlohovec  

si môžete vyzdvihnúť v týždni 

od 11. 06. 2018 - 15. 06. 2018 

v čase od 10.00 h. - 12.00 h. a od 15.00 h. - 16.00 h.

v riaditeľni materskej školy.

Do našej škôlky sa deti tešia. Hravá atmosféra, krásne prostredie a moderné výukové aktivity zaručia, že vaše deti u nás budú spokojné.

Rodičovské združenie Hravo-Zdravo

Rodičovské združenie Hravo-Zdravo

Číslo bankového účtu rodičovského združenia 
HRAVO-ZDRAVO:
4017105210/7500

Rýchly kontakt

Napíšte nám
Materská škola Kalinčiakova 1
920 01 Hlohovec


Kontaktná osoba:

PaedDr. Ingrid Valovičová - riaditeľka MŠ


Zavolajte nám:
033/742 19 85, 0910 787 496

e-mail:                                                materskaskolakalinciakova@gmail.com