Školné - termíny:

Pre školský rok 2017/2018

Prehľad termínov na úhradu príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole: 

Mesiac/deň

Cena

September 11. 09. 2017 pondelok

12 €

Október 10. 10. 2017 utorok

12 €

November+December 10.11.2017piatok

24 €

Január 10. 01. 2018 streda

12 €

Február 12. 02. 2018 pondelok

12 €

Marec 12. 03. 2018 pondelok

12 €

Apríl 10. 04. 2018 utorok

12 €

Máj 10. 05. 2018 štvrtok

12 €

Jún 11. 06. 2018 pondelok

12 €