Akcie v materskej škole šk. rok 2017/2018

Deň úcty k starším 26. 10. 2017

Šarkaniáda 25. 10. 2017

Tekvičkový deň - 19. 09. 2017